Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2015

alekozlowska
1918 b86d 390
Reposted fromundertow undertow viarepostedfrom repostedfrom
5761 93fd 390
Reposted fromerial erial viarepostedfrom repostedfrom
alekozlowska
9715 5e1f 390
brocoli
alekozlowska
4309 d163 390
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viarepostedfrom repostedfrom
Reposted frommessedup messedup viarepostedfrom repostedfrom

February 28 2015

alekozlowska
8608 53b9 390
Reposted byhairstylesstylishfemininepoche
alekozlowska
alekozlowska
0840 766b 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianoisetales noisetales
alekozlowska
5394 2d1c 390
Reposted byhairstylesstylishfemininefeminismjulkelovekillsslowly

February 26 2015

alekozlowska
8108 009a 390
Reposted byfemininefeminismjustbeautifulhairstylesstylishkakalowyatrantadrunkwhipsterjulkeblanchettejnnainvisibiledum-spiro-sperobudaskeithpeligro

January 26 2015

alekozlowska
8499 37f4 390
Reposted fromcontroversial controversial viapykilyk pykilyk
alekozlowska
8301 a787 390
Reposted fromgadula92 gadula92 viatobse tobse
alekozlowska
2895 c3f3 390
Reposted fromcarly carly viadirtyapple dirtyapple
alekozlowska
8938 8d04 390
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viabluestar bluestar
alekozlowska
alekozlowska
Nie mam specjalnego przywiązania do wiedzy encyklopedycznej, w sensie, że nie zakładam, że ktokolwiek powinien wiedzieć, kto napisał X Symfonię Beethovena czy coś, więc nie o to mi. Ale bardzo lubię oglądać teleturniej "Jeden z dziesięciu".
I w dzisiejszym odcinku taki dialog:
- Jakie zwierze jest głównym bohaterem obrazu Władysława Podkowińskiego "Szał uniesień"?
- Kot.
I teraz wystawcie sobie oczyma duszy ten obraz z kotem w roli głównej.
Reposted fromciarka ciarka viadirtyapple dirtyapple
alekozlowska
alekozlowska
2820 9b68 390
7233 9d33

thatonecubjon:

no thats just airbending

alekozlowska
7869 cd28 390
Cała miłość na marne.
Reposted fromMrSatan MrSatan viaveturna veturna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl